Επικοινωνία

Τηλ. (Tel.) 22883000 / 22883204
Ηλεκτρ. Διεύθυνση (E-mail) organotiko@disy.org.cy